سایت گزیده همراه شماست …

قوانین و مقررات سایت گزیده

مطالب سایت گزیده از سراسر وب جم آوری می شوند و برای صحت و درستی آن به سایت های مرجع مراجعه شود. مسوئلیت هرگرونه خسارت از برداشت محتوای سایت بر عهده خود کاربر می باشد .

محتوای اختصاصی سایت گزیده در دسته بندی مشخص می باشد.

مصاحبه ها در سایت گزیده بر اساس گفته های مصاحبه شونده می باشد و مسولیت آن بر عهده مصاحبه شونده می باشد . 
سایت گزیده صرفا منتشر کننده آن محتواست.

سایت گزیده یک سایت خبری نیست بلکه پایگاهی برای اطلاع رسانی می باشد.